සංචාරක ක්ෂේත්‍රය සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණයේ යෙදීම්

වර්ථමානය වන විට තොරතුරු තාක්ෂණයේ දියණුව සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ නව හඳුන්වා දීම් රැසකට හේතු වී ඇත. සංකීර්ණ වෙබ් යෙදවුම්වල සිට ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය දක්වා මේවා දැකිය හැකි අතර පහත දැක්වෙන්නේ එවැනි අවස්ථා කිහිපයක් පිළිබඳ තොරතුරුය.

1. තමා සිටින ස්ථානය දැන ගැනීමේ පහසුව

image source : http://www.naharnet.com/stories/en/94899
ගූගල් මැප්ස්, ජී.පී.එස් වැනි තාක්ෂණයන් හරහා තමා සිටින ස්ථානය දැනගැනීමේ හැකියාව මේ වන විට ඉතා සුලබ දෙයක් බවට පත් ව ඇත. විශේෂයෙන්ම මේ වනවිට වෙළඳපොලේ ඇති ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන සෑම එකකම පාහේ ගූගල් මැප්ස් යෙදවුම ඇති අතර දුරකතනය අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධකිරීම මගින් ඉතා පහසුවෙන් තමා සිටිනා ස්ථානය පරිශීලකයන්ට දැනගැනීමට හැකියාව ඇත. තමා සිටිනා ස්ථානයට අමතරව වැදගත් ස්ථාන පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුලත් වීම, යම් ස්ථනයකට ඇති දුර හා යා හැකි කෙටිම ගමන් මාර්ගය පෙන්වීම, ආදිය ද නිසා සංචාරකයන් අතර මේ වන විට මෙම යෙදවුම බෙහෙවින් ජනප්‍රිය වී ඇත.